Fall 2006 Research Assistants

Student Advisor
Nayef Abu-Ghazaleh Lewis
Onur Demir Ghose
Scott Von Duhn Yin
Deger C. Erdil Lewis
Narendhiran Giridharan Chiu
Zhen Guo Zhang
Michael R. Hines Gopalan
Dorin Hogea Ghose
Terry Hung Yin
Joseph Imperato Ghose
Myung Jin Ko Yin
Hao Li Yu
Bo Long Zhang
Yiyao Lu Meng
Jisu Oh Kang
Yinfei Pan Chiu
Brent Rood Lewis
Yi Sun Yin
Yibo Sun Chiu
Jian Wang Gopalan
Xiaozhou Wei Yin
Matt Yourst Ghose
Ying Zhang Chiu

Last Updated: 3/22/14